Członkostwo w Izbie Przemysłowo – Handlowej Polska – Azja niesie za sobą szereg korzyści. Dołącz do nas i korzystaj z dostępu do:

 • zaproszeń na spotkania z czołowymi postaciami świata biznesu, polityki oraz organizacji wspierających rozwój biznesu w Polsce oraz za granicą
 • zaproszeń na unikalne spotkania B2B
 • opracowań i raportów dotyczących rynków azjatyckich oraz możliwości inwestycyjnych,
 • najwyższej klasy networkingu
 • regularnego newslettera zawierającego informację dotyczące działalności Izby, zaproszenia na ważne wydarzenia oraz propozycje aktywności w obszarze biznesowym, w tym informacje o międzynarodowych przetargach publicznych

Warunki Członkostwa w Izbie

 1. Status Członka może być przyznany każdemu podmiotowi posiadającemu osobowość prawną lub nie, polskiemu lub zagranicznemu, który jest pracodawcą.
 2. Aby zostać Członkiem Izby, kandydat musi:
 1. uzyskać pisemne polecenie od 3 Członków Izby;
 2. złożyć deklarację członkowską Zarządowi (według wzoru przygotowanego przez Zarząd);
 3. wpłacić wpisowe w wysokości rocznej składki członkowskiej (zaliczanej na poczet składki należnej w pierwszym roku kalendarzowym członkostwa) lub nabyć od Izby, w porozumieniu z Zarządem, usługi świadczone przez Izbę za kwotę nie niższą niż wpisowe;
 4. otrzymać zatwierdzenie Zarządu*.

 

Wysokość składki zależy od łącznej liczby zatrudnionych pracowników (zarówno w Polsce, jak i poza granicami).

W roku 2017 składka wynosi:

 • 100 zł miesięcznie dla Pracodawcy zatrudniającego do 10 pracowników
 • 150 zł miesięcznie dla Pracodawcy zatrudniającego od 11 do 50 pracowników
 • 250 zł miesięcznie dla Pracodawcy zatrudniającego powyżej 51 pracowników
 • Członkowie Honorowi niebędący pracodawcami, z wyłączeniem byłych prezesów – 50 zł miesięcznie

 

Składka płatna jest jednorazowo z góry za dany rok. Członkostwo ważne jest przez kolejnych 12 miesięcy od momentu przystąpienia do Izby.

 

W celu rozpoczęcia procedury rozpatrywania wniosku o członkostwo prosimy o wypełnienie formularza. Reprezentant Izby skontaktuje się z Państwem w celu omówienia kolejnych kroków.

Jeśli chcielibyście się Państwo dowiedzieć więcej o korzyściach płynących z członkostwa w Izbie zapraszamy do kontaktu. Z chęcią umówimy się na rozmowę aby poznać Państwa potrzeby i przedstawić możliwości rozwoju, które daje Izba Przemysłowo Handlowa Polska – Azja.

 

* Zarząd może odmówić zatwierdzenia aplikacji o członkostwo jedynie z ważnych powodów, w szczególności takich jak nie spełnianie przez kandydata powszechnie przyjętych norm etycznych, w tym w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.  Od odmownej decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Rady.