W zakładce "Rynki" znajdują się ogólne informacje oraz najważniejsze dane statystyczne dotyczące wymiany handlowej pomiędzy Polską a poszczególnymi krajami i organizacjami zrzeszającymi państwa azjatyckie.

W ramach swoich usług, Izba realizuje szczegółowe opracowania dotyczące poszczególnych rynków a także występujących na nim trendów i potencjalnych partnerów biznesowych. Zainteresowanych stworzeniem opracowania na życzenie prosimy o kontakt za pomocą formularza dostępnego w zakładce "kontakt".